מותגים

גטר ביו-מד מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

הורד 2 1, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Heraeus
images 1, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Bicasa
1 1 28 web Logos 236x13411 1, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Zeiss
1 1 28 web Logos 236x1343 1, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
corning
1 1 28 web Logos 236x13416, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Wassenburg Medical
1 1 28 web Logos 236x13412 1, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Cook Medical
download 3 2, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Zimmer Biomet
1 1 28 web Logos 236x1344 1, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Thermo Scientific
1 1 28 web Logos 236x13414, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Pentax Medical
1 1 28 web Logos 236x1346, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
TopAir
1 1 28 web Logos 236x1349, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
MMM Group
1 1 28 web Logos 236x13427, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Sedecal- The Veterinary Division
1 1 28 web Logos 236x13428, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Aceton Group
1 1 28 web Logos 236x1348, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Kimberly Clark Professional
1 1 28 web Logos 236x134, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Fisher Scientific
1 1 28 web Logos 236x13426, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
HSW– Henke Sass Wolf
1 1 28 web Logos 236x13425 1, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Soering
1 1 28 web Logos 236x13424, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Abbot Point of Care
1 1 28 web Logos 236x13420, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Heine
1 1 28 web Logos 236x13423, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
BAR RAY -Radiation Protection
1 1 28 web Logos 236x13422, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
GI-Supply
1 1 28 web Logos 236x1347 1, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Duchefa Biochemie
1 1 28 web Logos 236x13419, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
HAAG-STREIT GROUP
1 1 28 web Logos 236x13417, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Boston Scientific-AMS
1 1 28 web Logos 236x13431, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Crayopal
1 1 28 web Logos 236x13418, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Hitachi
1 1 28 web Logos 236x13415, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Agfa
1 1 28 web Logos 236x13410 1, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Socorex
velp logo small, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Velp Scientifica
1 1 28 web Logos 236x1345, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Lancer
download 1 1, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Ted Pella INC
1 1 28 web Logos 236x13433, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Signatone
Picosun Logo RGB web, HSW (Henke Sass Wolf) israel, Thermo Scientific Israel., Crayopal, Crayopal Israel, thermo scientific israel
Picosun