לקוחות

svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
Sarel
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
לאומית
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
כללית
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
מאוחדת
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
אסותא
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
אמריקן מדיקל סנטר
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
מכבי שירותי בריאות
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
ישכאר
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
אוניברסיטת תל אביב
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
מכון ויצמן למדע
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
האוניברסיטה העברית
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
חברת החשמל
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר ביו-מד
התעשייה האווירית לישראל