מותגים

גטר ביו-מד מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

images 1, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Bicasa
1 1 28 web Logos 236x13411 1, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Zeiss
1 1 28 web Logos 236x1343 1, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
corning
1 1 28 web Logos 236x13416, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Wassenburg Medical
1 1 28 web Logos 236x13412 1, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Cook Medical
download 3 2, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Zimmer Biomet
1 1 28 web Logos 236x1344 1, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Thermo Scientific
1 1 28 web Logos 236x13414, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Pentax Medical
1 1 28 web Logos 236x1346, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
TopAir
1 1 28 web Logos 236x1349, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
MMM Group
1 1 28 web Logos 236x13427, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Sedecal- The Veterinary Division
1 1 28 web Logos 236x13428, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Aceton Group
1 1 28 web Logos 236x1348, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Kimberly Clark Professional
1 1 28 web Logos 236x134, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Fisher Scientific
1 1 28 web Logos 236x13426, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
HSW– Henke Sass Wolf
1 1 28 web Logos 236x13425 1, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Soering
1 1 28 web Logos 236x13424, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Abbot Point of Care
1 1 28 web Logos 236x13420, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Heine
1 1 28 web Logos 236x13423, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
BAR RAY -Radiation Protection
1 1 28 web Logos 236x13422, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
GI-Supply
1 1 28 web Logos 236x1347 1, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Duchefa Biochemie
1 1 28 web Logos 236x13419, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
HAAG-STREIT GROUP
1 1 28 web Logos 236x13417, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Boston Scientific-AMS
1 1 28 web Logos 236x13431, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Crayopal
1 1 28 web Logos 236x13418, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Hitachi
1 1 28 web Logos 236x13415, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Agfa
1 1 28 web Logos 236x13410 1, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Socorex
velp logo small, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Velp Scientifica
1 1 28 web Logos 236x1345, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Lancer
download 1 1, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Ted Pella INC
1 1 28 web Logos 236x13433, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Signatone
Picosun Logo RGB web, Thermo Scientific Israel., לנסר ישראל, Crayopal, thermo scientific israel, צילום
Picosun