מותגים

גטר ביו-מד מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
STERIS
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Velp Scientifica
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
PERFEX-Tru Clean
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Heraeus
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Socorex
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Zeiss
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
corning
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Kimberly Clark Professional
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Wassenburg Medical
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Cook Medical
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Zimmer Biomet
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Thermo Scientific
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Pentax Medical
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Sedecal- The Veterinary Division
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Aceton Group
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Fisher Scientific
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
HSW– Henke Sass Wolf
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Soering
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Abbot Point of Care
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Heine
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
BAR RAY -Radiation Protection
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
GI-Supply
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Duchefa Biochemie
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
HAAG-STREIT GROUP
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Boston Scientific-AMS
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Crayopal
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Hitachi
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Agfa
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Lancer
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Ted Pella INC
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Signatone
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, COOK MEDICAL israel, CRESTEC israel, SOCOREX israel, Crayopal, Crayopal Israel
Picosun