מיקרוסקופ X-Ray למעבדות

בחינת אל-הרס של דגמים בשיטה של CT תלת מימדי

Zeiss