, opmi pico neuro 1, ZEISS israel, Zeiss Israel, zeiss, zeiss israel, Zeiss
, 20170711 084142 resized, ZEISS israel, Zeiss Israel, zeiss, zeiss israel, Zeiss
, OPMI PROergo Page005 001 FoldableTube, ZEISS israel, Zeiss Israel, zeiss, zeiss israel, Zeiss
, 07 OPMI pico Freigestellt, ZEISS israel, Zeiss Israel, zeiss, zeiss israel, Zeiss
, opmi pico neuro 1, ZEISS israel, Zeiss Israel, zeiss, zeiss israel, Zeiss
, 20170711 084142 resized, ZEISS israel, Zeiss Israel, zeiss, zeiss israel, Zeiss
, OPMI PROergo Page005 001 FoldableTube, ZEISS israel, Zeiss Israel, zeiss, zeiss israel, Zeiss
, 07 OPMI pico Freigestellt, ZEISS israel, Zeiss Israel, zeiss, zeiss israel, Zeiss

מיקרוסקופים לרופאי שיניים, Zeiss

(OPMI pico Zeiss)

מק"ט:

ברפואת שיניים הרופא נדרש במקרים רבים לירידה לפרטים ובחינה מעמיקה של השן הפגועה

המיקרוסקופ הניתוחי של זייס:

  • מותאם לרפואת שיניים זעיר פולשנית
  • אופטיקה מובילה מביתZEISS
  • דיוק מרבי וירידה לפרטים
  • פתרונות ארגונומים מתקדמים
  • מערכת צילום והקלטה אינטגרלית FULL HD
כמות:
  • Surgical Microscopes
    Medical Loupes