Upright and Inverted  Laboratory Microscopes

מיקרוסקופים הפוכים וישרים למעבדות

(Zeiss)

מק"ט:

מיקרוסקופים הפוכים:

  • מערכות לבדיקת תרביות תאים,ניסויים ארוכים מבוקרי סביבה PHASE ,DIC , DARKFIELD ועוד.

מיקרוסקופים ישרים:

  • מיקרוסקופים לבחינה והדמייה של תאים על גבי סליידים בשיטות קונטרסט שונות , PHASE
    DIC, DARKFIELD ועוד.
כמות: